Objektinio programavimo video pamokos Lazarus terpėje

Čia galite pradėti programuoti su Lazarus nuo kurso pradžios. 1 2 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
Įvadas į objektiškai orientuotų Paskalio programų kūrimą. Lazarus terpė Pradedama diskusija apie Lazarus integruotą kūrimo aplinką (angl. IDE). Lazarus projektas prižiūrimas Free Pascal bendruomenės ir naudoja FPC kompiliatorių. Didžioji dalis Lazarus programų remiasi objektinio programavimo (angl. OOP) metodologija. Pamokoje aiškinama, kodėl pasirinkta Lazarus terpė bei trumpai aptariami panašumai ir skirtumai su Delphi. Skirtingai nei Delphi, Lazarus yra atviro kodo aplinka, kuri gali būti adaptuoja ir Linux tipo operacinėms sistemoms. Vaizdinėje pamokoje taip pat supažindinama su Lazarus projekto oficialiu puslapiu. Parodoma, kaip atsisiųsti įrankį pasirinktai (32 ar 64 bitų) operacinei sistemai. Pabaigoje sukuriamas pirmas Lazarus projektas su grafiniu langu ir pakeičiama meniu kalba iš lietuviškos į anglišką. 2012-01-13 22min. 37sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Dviejų skaičių dalybos programa. Pagrindinių komponentų taikymas Susipažinus su Lazarus terpe, toliau analizuojami praktiniai pavyzdžiai. Šioje pamokoje aiškinama, kaip įvesti du realius skaičius į TEdit tipo komponentus ir paspaudus mygtuką (TButton komponentas) išvesti atsakymą į TLabel. Vaizdinėje pamokoje projektuojamas grafinis programos(formos) langas ir programuojami reikiami veiksmai Unit1 modulyje. Nagrinėjamas "Object Inspector" langas, komponentų savybės ir įvykiai. 2012-01-13 20min. 49sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Laikmatis Šioje vaizdinėje pamokoje susipažįstame su sisteminiu Lazarus komponentu: TTimer. Sukuriame programą, kuri realistiškai parodo einamą kalendorinį laiką formos lange. 2012-01-14 5min. 55sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Darbo su Lazarus komponentu TStringGrid pagrindai Analizuojamas vienas iš didesnes galimybes turinčių Lazarus komponentų - TStringGrid (lt. lentelė). Pamokos pradžioje aiškinami TStringGrid panašumai su Excel lentele. Vėliau Lazarus aplinkoje sukuriamas projektas ir formuluojami užduoties reikalavimai. Įsikėlus formos lange TStringGrid, nagrinėjamos keičiamos komponento savybės: stulpelių bei fiksuotų stulpelių skaičiai, stulpelio plotis, slinkties juostos. Demonstraciniame pavyzdyje įrašų tipo masyve sukauptą informaciją apie mokinius siekiama atvaizduoti TStringGrid lentelėje. Rezultatai pateikiami su mažu įrašų skaičiumi formos OnActivate įvykio metu. Pabaigoje parašomas pažangiausio mokinio radimo metodas, o rezultatai išvedami į TStaticText komponentą. 2012-01-14 39min. 28sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Meniu kūrimas Lazarus programose 1 dalis. Meniu projektavimas ir paspaudimo įvykių programavimas Vaizdinėje pamokoje aptariamas meniu taikymo principas Lazarus terpėje. Meniu komponentas naudojamas daugelyje grafinės sąsajos programų, todėl mokėjimas kurti meniu pravers ateities projektams. Pirmoje serijos dalyje aiškinama, kaip suprojektuoti hierarchinį meniu ir programuoti meniu elementų paspaudimų įvykius, išvedant rezultatą į TStatusBar komponentą. 2012-03-22 20min. 36sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Meniu kūrimas Lazarus programose 2 dalis. Paveiksliukų, greitųjų ir prieigos klavišų priskyrimas meniu elementams Antroje serijos dalyje nagrinėjama, kaip sukurtam baziniam meniu variantui suteikti realistiškumo. Šiam tikslui išpildyti aiškinama, kaip susieti greituosius klavišus (angl. ShortCut Keys) ir paveiksliukus su norimu meniu elementu. Pamokos antroje pusėje analizuojama prieigos klavišų (angl. access keys) idėja. Parodoma, kaip Windows 7 operacinėje sistemoje nustatyti prieigos klavišų matomumą bei laikant Alt klaviatūros klavišą pasiekti reikiamą meniu punktą. 2012-03-22 20min. 24sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Meniu kūrimas Lazarus programose 3 dalis. Įrankių juotos naudojimas Šioje dalyje nagrinėjama kaip į meniu principu valdomą programą integruoti įrankių juostą (angl. ToolBar). Pamokos pradžioje aiškinama, kokiu tikslu programose yra naudojamos įrankių juostos. Vėliau į projektą įkeliami keli papildomi Lazarus komponentai: TToolBar (įrankių juostai ir mygtukams įdėti), TImageList (įrankių juostos mygtukų paveiksliukams nurodyti) ir TPopupMenu (susieti vieną įrankių juostos mygtuką su papildomu iššokančiu meniu). Akcentuojama, kad įrankių juosta turėtų veikti lygiagrečiai meniu punktams: t.y įrankių juostos mygtukų paspaudimas daugeliu atveju turi sietis su meniu elementu. Vaizdinėje pamokoje parodoma, kaip kurti tbsButton ir tbsDropDown (šiam mygtukui pridedamas TPopupMenu) stiliaus įrankių juostos mygtukus, uždėti tokiems mygtukams paveiskliukus, patarimus (angl Hints). 2012-03-22 22min. 33sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Darbas su failų parinkimo dialogu TOpenDialog Supažindinama su lankstesnėmis failų nuskaitymo galimybėmis taikomosiose Lazarus programose. Reikiamo duomenų failo nurodymas yra paplitęs daugelyje šiuolaikinių programų. Vaizdinėje pamokoje toliau tobulinama ankstesnėje serijoje sukurta meniu principu valdoma programa. Formos projekte įkeliamas TMemo komponentas, kuriame norima parodyti atidaryto failo turinį. Analizuojama, kaip nustatyti TMemo Anchor savybę, kad komponento matmenys tolygiai keistųsi su didinamais (mažinamais) TForm1 matmenimis. Toliau nagrinėjami failo parinkimo dialogo programavimo darbai: failų filtro nustatymas, būsenos eilutės atnaujinimas ir failo turinio parodymas TMemo lange. 2012-03-23 25min. 19sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
1 2 Kitas >>