Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai C++ kalba.

Dėl pilnų C++ vaizdinių pamokų ir programų tekstų prašau rašykite į atsiliepimai@programavimopamokos.net !

2014 m. egzamino I programavimo užduotis. Balsavimo rezultatai (apžvalga)

Vaizdinės pamokos pradžioje supažindinama su uždavinio sąlyga ir taisyklėmis. Analizuojama, kaip skaičiuoti logotipams skiriamus balus ir taškus. Nagrinėjamas pradinių duomenų failas ir pagal tai parenkami naudojami kintamieji, masyvai programoje. Aiškinama, kaip iš turimų balų viename skyriuje rasti logotipų taškus (įvertinama, kad dviems geriausiems logotipams skiriama po 2 taškus, vienam geriausiam 4 taškai ir 0 taškų jei skyriuje balai pasiskirsto po lygiai). Kuriant programą funkcijos testuojamos atskirai aiškinant parametrų svarbą bei main() funkcijoje siunčiamų argumentų tvarką. Parašoma balų skaičiavimo funkcija, kuri pritaikoma trims logotipams. Projektuojama funkcija maksimumui iš 3 reikšmių rasti. Aiškinama, kaip nustatomi logotipų taškai skyriuose bendrai. Pabaigoje įvertinama situacija, kada prie apskaičiuotų logotipų balų reikia pridėti atitinkamų direktoriaus taškus geriausiam logotipui rasti. Programa testuojama su dviem skirtingais duomenų failais rezultatus surašant atskirame faile. Įkelta 2014-12-31, trukmė : 9 minutės(-ių) ir 54 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Egzamino užduotys]

2014 m. egzamino II užduotis. Marsaeigis (apžvalga)

Aprašymas: Analizuojama uždavinio sąlyga: marsaeigio pradžios koordinatės, judėjimo kryptys (aukštyn, dešinėn, žemyn, kairėn), kelionės tikslo koordinatės, sekos kodavimo principai. Nagrinėjami pradiniai duomenis ir rezultatams keliami reikalavimai. Toliau aprašoma marsaeigio struktūra: sekos ilgis, sekos duomenys, įvykdytų komandų skaičius ir požymis, ar komanda įvykdyta. main() funkcijoje naudojamas marsaeigio struktūrų masyvas ir ciklo/cikle valdymo struktūra operacijose. Tyrinėjant marsaeigio kelionę, perskaičiuojamos marsaeigio koordinatės žemėlapyje, nustatoma, ar pasiektas tikslas. Pabaigoje parašoma rezultatų spausdinimo funkcija su užduotyje nurodytais užrašais ir marsaeigio sekų informacija. Duomenis ir rezultatai surašomi faile. Įkelta 2014-12-31, trukmė : 9 minutės(-ių) ir 2 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti]

2013 metai >>