Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai C++ kalba.

Žiūrėkite pilnas egzaminų vaizdines pamokas!

2013 m. egzamino I programavimo užduotis. Siuntų tarnyba

Vaizdinės pamokos pradžioje analizuojama užduoties sąlyga. Aiškinamas siuntų tarnybos ir įmonių išdėstymo stačiakampėje koordinačių sistemoje principas. Aptariami reikalavimai programai; pradiniai duomenys ir rezultatai; ribos bei nurodymai. Pradedant kurti programą aprašomos uždaviniui reikalingos konstantos. Siuntų duomenims saugoti naudojama struktūra (angl. struct). Kitoje pamokos dalyje parašoma pozicinio duomenų nuskaitymo funkcija pritaikant C kalbos eilutes char[] ir jas konvertuojant į C++ string. Atsižvelgiant į nurodymus sukuriama funkcija; apskaičiuojanti kelionės atstumą kilometrais nuo siuntų tarnybos iki įmonės ir atgal. Tai įvertinus randama kiek įmonių aptarnavo siuntų tarnyba; kiek iš viso kilometrų nuvažiavo bei paskutinės įmonės pavadinamas. Rezultatams grąžinti naudojamas struktūros tipo elementas; atsakymus surašant į failą. Įkelta 2014-05-06, trukmė : 28 minutės(-ių) ir 56 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

2013 m. egzamino II programavimo užduotis. Miestai ir apskritys

Analizuojant šią užduotį; aiškinama sąlyga; pradiniai duomenys ir programos nurodymai. Naudojami struktūrų masyvai. Duomenis nuskaitomi pagal pozicinį surašymo būdą. Aptariama panašių narių sujungimo operacija; kai rezultatams formuoti kuriamas naujas įrašų masyvas į kurį įrašomos apskritys be pasikartojimų; mažiausių gyventojų skaičius ir bendras tos apskrities gyventojų skaičiai. Parašius panašių narių sujungimo funkciją; naujo masyvo reikšmės atspausdinamos rezultatų faile bei rikiuojamos raktu 2 požymiais: pagal mažiausių miestų gyventojų skaičių didėjimo tvarka ir abėcėlės tvarka pagal apskrities pavadinimą MinMax algoritmu. Įkelta 2014-05-06, trukmė : 33 minutės(-ių) ir 22 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

<< 2014 metai 2012 metai >>