Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai C++ kalba.

Dėl pilnų C++ vaizdinių pamokų ir programų tekstų prašau rašykite į atsiliepimai@programavimopamokos.net !

2013 m. egzamino I programavimo užduotis. Siuntų tarnyba (apžvalga)

Vaizdinės pamokos pradžioje analizuojama užduoties sąlyga. Aiškinamas siuntų tarnybos ir įmonių išdėstymo stačiakampėje koordinačių sistemoje principas. Aptariami reikalavimai programai, pradiniai duomenys ir rezultatai, ribos bei nurodymai. Pradedant kurti programą aprašomos uždaviniui reikalingos konstantos. Siuntų duomenims saugoti naudojama struktūra (angl. struct). Kitoje pamokos dalyje parašoma pozicinio duomenų nuskaitymo funkcija pritaikant C kalbos eilutes char[] ir jas konvertuojant į C++ string. Atsižvelgiant į nurodymus sukuriama funkcija, apskaičiuojanti kelionės atstumą kilometrais nuo siuntų tarnybos iki įmonės ir atgal. Tai įvertinus randama kiek įmonių aptarnavo siuntų tarnyba, kiek iš viso kilometrų nuvažiavo bei paskutinės įmonės pavadinamas. Rezultatams grąžinti naudojamas struktūros tipo elementas, atsakymus surašant į failą. Įkelta 2014-05-06, trukmė : 9 minutės(-ių) ir 23 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Egzamino užduotys]

2013 m. egzamino II programavimo užduotis. Miestai ir apskritys (apžvalga)

Analizuojant šią užduotį, aiškinama sąlyga, pradiniai duomenys ir programos nurodymai. Naudojami struktūrų masyvai. Duomenis nuskaitomi pagal pozicinį surašymo būdą. Aptariama panašių narių sujungimo operacija, kai rezultatams formuoti kuriamas naujas įrašų masyvas į kurį įrašomos apskritys be pasikartojimų, mažiausių gyventojų skaičius ir bendras tos apskrities gyventojų skaičiai. Parašius panašių narių sujungimo funkciją, naujo masyvo reikšmės atspausdinamos rezultatų faile bei rikiuojamos raktu 2 požymiais: pagal mažiausių miestų gyventojų skaičių didėjimo tvarka ir abėcėlės tvarka pagal apskrities pavadinimą MinMax algoritmu. Įkelta 2014-05-06, trukmė : 7 minutės(-ių) ir 26 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti]

<< 2014 metai 2012 metai >>