Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai C++ kalba.

Dėl pilnų C++ vaizdinių pamokų ir programų tekstų prašau rašykite į atsiliepimai@programavimopamokos.net !

2012 m. egzamino pirma praktinė užduotis Krepšinis (apžvalga)

Analizuojama 2012 m. informacinių technologijų brandos egzamino pirma praktinė užduotis "Krepšinis". Pamokos pradžioje aptariamos C++ kūrimo terpės (Dev-Cpp, Code Blocks ir Eclipse CDT) ir jų tinkamumas egzamino užduotims spręsti. Rekomenduojama naudoti Code Blocks, nes ši aplinka patvirtinta egzaminų programoje, patogi rašyti ir derinti C++ programą bei yra paprastesnė nei Eclipse CDT. Toliau pamokoje aiškinama programos sąlyga: reikalavimai, nurodymai, pradiniai duomenys ir rezultatai. Nagrinėjama, kokių duomenų masyvų reikės, norint atrinkti krepšininkų startinį penketą, sužinoti aikštelėje žaistų ir praleistų minučių skaičių. Aiškinama, kaip atrinkti daugiausiai laiko žaidusį ir ant suolelio praleidusį krepšininką. Aptarus uždavinio sąlygą ir algoritmą, pradedamas kurti Code Blocks projektas: pagrindinis cpp ir duomenų failas. Kuriant cpp failą aprašoma main funkcija, #include bibliotekų rinkiniai. Vėliau nagrinėjama programos struktūra: konstantų, globalių kintamųjų ir funkcijų aprašai. Paaiškinama, kaip Code Blocks aplinkoj cpp faile pereiti nuo funkcijos antraštės prie realizacijos. Tam naudojamos "Find Implementation of" ir "Insert" priemonės. Uždavinio algoritmo įgyvendinamas pradedamas nuo nuskaitymo funkcijos. Parodoma, kaip patikrinti duomenų nuskaitymo korektiškumą. Likusioje pamokos dalyje sukuriamos krepšininkų žaistų ir praleistų minučių, startinio penketo formavimo funkcijos. Analizuojama, kaip surasti masyvo didžiausio elemento indeksą ir surikiuoti reikiamus duomenis MinMax būdu. Duomenys skaitomi iš failo srautu ifstream ir surašomi naudojant ofstream į atskirą rezultatų failą. Įkelta 2013-03-25, trukmė : 35 minutės(-ių) ir 40 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Egzamino užduotys]

2012 m. egzamino antra praktinė užduotis Kauliukai (apžvalga)

Vaizdinėje pamokoje analizuojama antroji 2012 m. informacinių technologijų egzamino užduotis "Kauliukai". Pradžioje sukuriamas Code Blocks C++ projektas, įtraukiamos #include bibliotekos. Tada analizuojama uždavinio sąlyga ir niuansai. Programoje reikia naudoti įrašo (C++ struct) tipo duomenis, o rezultatuose pateikti dievo - valdovo vardą ir surinktų taškų skaičių. Algoritmas tampa sudėtingesnis tada, kai keli dievai yra surinkę vienodai taškų. Tokiu atveju reikia įvertinti, kiek kartų buvo išmestas kauliukas su lyginiu taškų skaičiumi ir dievo numerį sąraše. Kitoje vaizdinės pamokos dalyje aiškinama, kaip kruopščiai sukurti duomenų failą Code Blocks aplinkoje. Kadangi įrašuose saugoma įvairių tipų informacija (simboliniio, skaitmeninio), todėl svarbu tinkamai surašyti duomenis pagal pozicinę įvedimo sistemą. Aiškinant programos struktūrą nagrinėjamas įrašo tipo elemento aprašymas. Svarstoma, kokiu principu aprašyti simbolių eilutę. C++ kalboj galima naudoti tiek string klasę, tiek simbolių masyvą char[]. Pabrėžiama, kad char[] tipo eilutėse reikia įvertinti eilučių pabaigos simbolį. Akcentuojama, kokius duomenų ir rezultatų laukus reikia įtraukti į įrašą. Po to aprašomi programos globalūs kintamieji (dievų įrašų masyvas, dievų ir kauliukų skaičiai), funkcijos. Paprogramių realizacija pradedama nuo skaitymo ir rašymo funkcijų. Ypatingas dėmesys kreipiamas į ifstream srauto ignore ir get (nuskaityti simbolių eilutę) funkcijas. Sėkmingai nuskaičius duomenis aiškinama, kaip nustatyti dievo išmestų kauliukų su lyginiu taškų skaičiumi kiekį. Suformuoti laukai parodomi rezultatų faile. Valdovas išrenkamas pritaikius rikiavimo raktą pagal 3 požymius (taškų skaičius, kauliukų su lyginiu taškų skaičiumi kiekis, numeris) min-max rikiavimo funkcijai. Įkelta 2013-03-25, trukmė : 25 minutės(-ių) ir 33 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti]

<< 2013 metai 2011 metai >>