Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai C++ kalba.

Žiūrėkite pilnas egzaminų vaizdines pamokas!

2012 m. egzamino 1 praktinė užduotis Krepšinis

Analizuojama 2012 m. informacinių technologijų brandos egzamino pirma praktinė užduotis "Krepšinis". Pamokos pradžioje aptariamos C++ kūrimo terpės (Dev-Cpp; Code Blocks ir Eclipse CDT) ir jų tinkamumas egzamino užduotims spręsti. Rekomenduojama naudoti Code Blocks; nes ši aplinka patvirtinta egzaminų programoje; patogi rašyti ir derinti C++ programą bei yra paprastesnė nei Eclipse CDT. Toliau pamokoje aiškinama programos sąlyga: reikalavimai; nurodymai; pradiniai duomenys ir rezultatai. Nagrinėjama; kokių duomenų masyvų reikės; norint atrinkti krepšininkų startinį penketą; sužinoti aikštelėje žaistų ir praleistų minučių skaičių. Aiškinama; kaip atrinkti daugiausiai laiko žaidusį ir ant suolelio praleidusį krepšininką. Aptarus uždavinio sąlygą ir algoritmą; pradedamas kurti Code Blocks projektas: pagrindinis cpp ir duomenų failas. Kuriant cpp failą aprašoma main funkcija; #include bibliotekų rinkiniai. Vėliau nagrinėjama programos struktūra: konstantų; globalių kintamųjų ir funkcijų aprašai. Paaiškinama; kaip Code Blocks aplinkoj cpp faile pereiti nuo funkcijos antraštės prie realizacijos. Tam naudojamos "Find Implementation of" ir "Insert" priemonės. Uždavinio algoritmo įgyvendinamas pradedamas nuo nuskaitymo funkcijos. Parodoma; kaip patikrinti duomenų nuskaitymo korektiškumą. Likusioje pamokos dalyje sukuriamos krepšininkų žaistų ir praleistų minučių; startinio penketo formavimo funkcijos. Analizuojama; kaip surasti masyvo didžiausio elemento indeksą ir surikiuoti reikiamus duomenis MinMax būdu. Duomenys skaitomi iš failo srautu ifstream ir surašomi naudojant ofstream į atskirą rezultatų failą. Įkelta 2013-03-25, trukmė : 59 minutės(-ių) ir 46 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

2012 m. egzamino 2 praktinė užduotis Kauliukai

Vaizdinėje pamokoje analizuojama antroji 2012 m. informacinių technologijų egzamino užduotis "Kauliukai". Pradžioje sukuriamas Code Blocks C++ projektas; įtraukiamos #include bibliotekos. Tada analizuojama uždavinio sąlyga ir niuansai. Programoje reikia naudoti įrašo (C++ struct) tipo duomenis; o rezultatuose pateikti dievo - valdovo vardą ir surinktų taškų skaičių. Algoritmas tampa sudėtingesnis tada; kai keli dievai yra surinkę vienodai taškų. Tokiu atveju reikia įvertinti; kiek kartų buvo išmestas kauliukas su lyginiu taškų skaičiumi ir dievo numerį sąraše. Kitoje vaizdinės pamokos dalyje aiškinama; kaip kruopščiai sukurti duomenų failą Code Blocks aplinkoje. Kadangi įrašuose saugoma įvairių tipų informacija (simboliniio; skaitmeninio); todėl svarbu tinkamai surašyti duomenis pagal pozicinę įvedimo sistemą. Aiškinant programos struktūrą nagrinėjamas įrašo tipo elemento aprašymas. Svarstoma; kokiu principu aprašyti simbolių eilutę. C++ kalboj galima naudoti tiek string klasę; tiek simbolių masyvą char[]. Pabrėžiama; kad char[] tipo eilutėse reikia įvertinti eilučių pabaigos simbolį. Akcentuojama; kokius duomenų ir rezultatų laukus reikia įtraukti į įrašą. Po to aprašomi programos globalūs kintamieji (dievų įrašų masyvas; dievų ir kauliukų skaičiai); funkcijos. Paprogramių realizacija pradedama nuo skaitymo ir rašymo funkcijų. Ypatingas dėmesys kreipiamas į ifstream srauto ignore ir get (nuskaityti simbolių eilutę) funkcijas. Sėkmingai nuskaičius duomenis aiškinama; kaip nustatyti dievo išmestų kauliukų su lyginiu taškų skaičiumi kiekį. Suformuoti laukai parodomi rezultatų faile. Valdovas išrenkamas pritaikius rikiavimo raktą pagal 3 požymius (taškų skaičius; kauliukų su lyginiu taškų skaičiumi kiekis; numeris) min-max rikiavimo funkcijai. Įkelta 2013-03-25, trukmė : 53 minutės(-ių) ir 58 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

<< 2013 metai 2011 metai >>