Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai C++ kalba.

Žiūrėkite pilnas egzaminų vaizdines pamokas!

2011 m. 1 praktinė užduotis Pirštinės

Sprendžiama naudojant C++ kūrimo aplinką Code::Blocks. Analizuojama uždavinio sąlyga ir pirmiausia pagal tai aprašomos konstantos, nurodančios kuri pirštinė yra moteriška, vyriška, kairė ir dešine. Nagrinėjant uždavinio algoritmo strategiją pasitelkiama grafinė schema, iliustruojanti, moteriškų bei vyriškų kairių ir dešinių rankų pirštinių masyvų sukūrimo svarbą ir užpildymą reikšmėmis. Pagal tai parašoma duomenų nuskaitymo funkcija (taikomas srautas ifstream), o naudojami masyvai indeksuojami pirštinės dydžiu. Suformavus reikiamus duomenis, moteriškų ir vyriškų pirštinių porų skaičiai randami sumuojant nenulinių masyvo elementų porų minimumus. Atliekamoms pirštinės surasti įvedami 2 papildomi globalūs kintamieji, saugojantys esamų moteriškų ir vyriškų pirštinių reikšmes. Iš šių reikšmių atimami atitinkamos lyties pirštinių porų skaičiai padauginus iš dviejų. Rezultatai saugojami atskirame faile, panaudojus C++ ofstream srautą. Įkelta 2011-07-29, trukmė : 41 minutės(-ių) ir 16 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

2011 m. 2 praktinė užduotis Šokiai

Sprendžiama antroji 2011 metų informacinių technologijų brandos egzamino užduotis „Šokiai“ C++ kalba. Laikomasi struktūrinio programavimo principų, o visos aprašytos funkcijos talpinamos viename main.cpp faile. Pamokos pradžioje analizuojama uždavinio sąlyga, aptariama egzamine įsivėlusi duomenų klaida ir jos ištaisymo būdai. Sprendimui naudojama Code::Blocks aplinka, kurioje sukuriami projektui reikalingi failai (įskaitant paruoštą duomenų failą U2.txt). Susipažinus su uždavinio sąlyga, aprašoma šokėjų poros informaciją sauganti struktūra. C++ struktūrų (angl. struct) tipas yra analogiškas Free Pascal record tipui. Aprašius, grįžtama prie sąlygos ir aiškinamas galimas sprendimo algoritmas: maksimalaus ir minimalaus masyvo elemento indekso radimas, šokėjų porų galutinio balų apskaičiavimas, atmetus didžiausią ir mažiausią įvertinimą už techniką ir artistiškumą. Suradus galutinį balą pastebima, kad ne visoms poroms gautas rezultatas yra teisingas. Netikslumas pašalinamas apžvelgus situaciją, kai visi įvertinimai už techniką arba artistiškumą yra vienodi. Tam parašoma papildoma funkcija, nustatanti, kiek kartų kartojasi technikos ir artistiškumo masyvo reikšmė. Jei reikšmė aptinkama tiek kartų, kiek masyve yra iš viso yra elementų, tai skaičiuojant galutinį balą atmetami du įvertinimai. Pamokos pabaigoje šokėjų poros surikiuojamos pagal gautus galutinius balus mažėjančiai. Duomenys nuskaitomi iš failo panaudojant C++ srautą ifstream, o rezultatai išvedami į atskirą failą taikant C++ srautą ofstream. Įkelta 2011-07-29, trukmė : 45 minutės(-ių) ir 54 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

<< 2012 metai