Struktūrinio programavimo video pamokos FPS terpėje

Čia galite pradėti programuoti nuo kurso pradžios. << Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
Lietuviškųjų simbolių naudojimas FPS 0.6.4a ir FPS 0.9.6 versijose Trumpai apžvelgiamos FPS 0.6.4a ir FPS 0.9.6 versijos.Analizuojamas praktinis pavyzdys, kuriame programa tikrina lietuviškas raides. Pastebima, kad FPS 0.6.4a su problema susitvarko teisingai, tuo tarpu FPS 0.9.6 versijoje programa nesukompiliuojama. 2010-01-14 6min. 55sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Free Paskalio grafika. Įvadas. Naudingi ištekliai internete Pamokos pradžioje prisimenamas Free Paskalio oficialus internetinis puslapis. Supažindinama su dokumentacijos skiltimi ir RTL(angl. Run-Time Library) gidu. Apžvelgiama, kur galima rasti detalius Free Paskalio modulių (angl. Units) aprašus su funkcijomis ir procedūromis. Tokiu principu trumpai analizuojamas modulis Graph. Vaizdinės pamokos pabaigoje aiškinama, kur lokaliai kompiuteryje galima rasti ir nagrinėti Free Paskalio dokumentacijos failus. 2011-11-04 9min. 25sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Darbo su grafiniu Free Pascal ekranu pagrindai Antroje pamokoje apie Free Pascal grafiką analizuojama, kaip iškviesti programos grafinį langą su norimais parametrais. Tam reikalinga iškviesti InitGraph procedūrą, kuri suaktyvina ekrano langą pagal nustatytas arba nutylėtas spalvų ir skiriamosios gebos reikšmes. Pastebima, kad konfigūracija glaudžiai susiejusi su kompiuterio nustatymais. 2011-11-04 13min. 50sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Pagrindinės Free Pascal grafinių objektų braižymo komandos Šioje trečioje Free Pascalio grafikos serijos pamokoje pradedame „iš tikrųjų“ programuoti, taikant reikiamas funkcijas ir procedūras.Pamokos pradžioje supažindinama su ekrano koordinačių sistema, kairiuoju viršutiniu ir dešiniuoju apatiniu kampais. Aiškinama, kaip nubraižyti liniją, uždėti spalvotą ekrano tašką (angl. pixel). Nagrinėjamos pagrindinės ekrano spalvos, jų kodai. Analizuojama, kaip pakeisti viso ekrano spalvą bei suaktyvinti norimą spalvą (taip užtikrinant reikiamos figūros vaizdą). Sprendžiamas pratimas, pagal kurį iš juodo ekrano nupaišomas dangus. Pamokos antroje puseje braižomas stačiakampis, apskritimas. Pateikiami apskritimo užpildymo variantai pagal norimą raštą. Po to analizuojama procedūra OutTextXY, leidžianti piešti norimus užrašus ekrane pagal nustatytus parametrus. Pabaigoje aptariama, kokios strategijos galima laikytis, norint užpildyti stačiakampį pasirinkta spalva. 2011-11-04 35min. 50sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Stačiakampio gretasienio braižymas ir pildymas 1 dalis Vaizdinėje pamokoje pradedamas aiškinti praktinis uždavinys iš Free Paskalio grafikos temos. Analizuojama pradinė sąlyga ir reikalavimai programai, skirtai nubrėžti stačiakampį gretasienį ir jo pjūvį. Pirmoje dalyje akcentuojamas erdvinės figūros kontūro braižymas, parenkant ištisines ir punktyrines linijas. 2012-01-13 17min. 17sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Stačiakampio gretasienio braižymas ir pildymas 2 dalis Antroje dalyje sprendžiama, kaip nubrėžti stačiakampio gretasienio pjūvį ir sužymėti viršūnes raidėmis. Tam panaudojamos Line ir OutTextXY komandos su skirtingais argumentais. 2012-01-13 11min. 34sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Stačiakampio gretasienio braižymas ir pildymas 3 dalis Vaizdinėje pamokoje aiškinama, kaip nuspalvinti stačiakampio gretasienio pjūvį norima spalva. Pasirenkama strategija spalvinti pjūvį ketvirčiais. Pabaigoje, kai lieka neužspalvintas pjūvio centras, parašoma netikslumą pašalinanti procedūra. 2012-01-13 14min. 45sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Stačiakampio gretasienio braižymas ir pildymas 4 dalis Paskutinė, ketvirtoji vaizdinė pamoka, aiškinanti stačiakampio gretasienio ir jo pjūvio braižymą. Aptariamas gerus ir puikius programuotojus skiriantis bruožas. Puikūs programuotojai sugeba parašyti kuo mažiau pasikartojančių panašių veiksmų programos tekste. Siekdami lygiuotis į puikių programuotojų gretas pamokoje analizuojame, kaip galime pertvarkyti (angl. Refactoring) stačiakampio gretasienio programą. Tam parašoma vienos pjūvio sienos spalvinimo procedūra, į kurią pagrindinėje programoje kreipiamąsi 4 kartus naudojant skirtingus parametrus. Atlikus šį veiksmą pastebima, kad programa duoda tą patį rezultatą. 2012-01-13 21min. 57sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
<< Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>