C++ vaizdinės pamokos

Dėl pilnų C++ vaizdinių pamokų ir programų tekstų prašau rašykite į atsiliepimai@programavimopamokos.net !

Čia galite pradėti programuoti C++ kalba nuo kurso pradžios. << Atgal 1 2 3 4 5

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
Darbo su lietuviško alfabeto simboliais pagrindai Dirbant su lietuviško alfabeto simboliais ir C++ eilutėmis reikia papildomo atidumo ir analizės norint gauti reikiamus rezultatus. Vaizdinėje pamokoje kuriama lietuviškų mažųjų raidžių simbolių ir jų kodų formavimo programa. Aiškinama, kaip duotojo simbolių sekoje atlikti lietuviško alfabeto simbolių paiešką. 2014-04-07 11min. 36sek. Apžvalga
Atsisiųsti
String eilučių panaudojimas atliekant duomenų tipų konvertavimo veiksmus Vaizdinėje pamokoje aiškinama, kaip konvertuoti sveiko tipo (angl. int) kintamuosius į C++ eilutės ir atvirkščiai (iš string į int). Panaudojama sstream biblioteka. 2014-04-07 4min. 34sek. Apžvalga
Atsisiųsti
String eilučių jungimas Ši pamoka - praktinis pavyzdys, kaip iš duotos simbolių sekos suformuoti naują, panaudojus C++ eilučių jungimo operatorių +. 2014-04-07 4min. 53sek. Apžvalga
Atsisiųsti
String eilučių modifikavimas Šioje vaizdinėje pamokoje analizuojama kaip nuskaityti dvi string eilutes iš duomenų failo ir su jomis atlikti modifikavimo veiksmus: pakeisti aptiktus simbolius nurodytais. 2014-04-07 18min. 9sek. Apžvalga
Atsisiųsti
C++ įrašų duomenų tipas 1 ir 2 dalys Vaizdinėje pamokoje supažindinama su įvairiarūšių duomenų tipu - struktūra (angl. struct). Pateikiami struktūrų privalumai grupuojant informaciją. Analizuojamas struktūros aprašymas, įrašų laukai ir kintamieji, veiksmai su jais. Aiškinamas struktūrų masyvų naudojimo poreikis programose, duomenų surašymo ir nuskaitymo strategijos, struktūrų masyvų algoritmai. Pirmos dalies pabaigoje pradedama programos rašymo demonstracija aptariant uždavinio sąlygą. Antroje dalyje tęsiama pirmoje dalyje pradėta demonstracija: aprašomas struktūros elementas, masyvas. Kuriamos duomenų nuskaitymo ir spausdinimo funkcijos, pradinius duomenis perduodant per parametrus. 2014-04-07 35min. 58sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Įrašų masyvų praktinis taikymo pavyzdys 1 ir 2 dalys Sprendžiamas praktinis uždavinys su įrašų masyvais. Pirmoje vaizdinės pamokos dalyje analizuojama uždavinio sąlyga. Aprašomos uždaviniui ir filtravimui reikalingos konstantos, paruošiamas duomenų failas. Rašoma pozicinio duomenų nuskaitymo funkcija ir patikrinama, ar visi duomenys tinkamai perkelti į kompiuterio atmintį. Antroje vaizdinės pamokos dalyje formatuojamas rezultatų failas su manipuliatoriais. Kuriama duomenų atrinkimo funkcija, kai filtruojama pagal einamus kalendorinius metus ir įrašų laukų reikšmes. Pabaigoje sukuriama funkcija įrašų masyvo maksimumui rasti. 2014-04-07 31min. 36sek. Apžvalga
Atsisiųsti
<< Atgal 1 2 3 4 5