C++ vaizdinės pamokos

Žiūrėkite pilnas C++ vaizdines pamokas!

Čia galite pradėti programuoti C++ kalba nuo kurso pradžios. << Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
Vienmačio masyvo praktinis taikymo pavyzdys 1 dalis Analizuojama; kaip nuskaityti duomenis iš failo į masyvą; rasti teigiamų elementų sumą; neigiamų sandaugą ir nulinių elementų kiekį. Rezultatai surašomi atskirame faile. 2019-03-07 13min. 18sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Vienmačio masyvo praktinis taikymo pavyzdys 2 dalis Antroje dalyje pirmoje pamokoje parašyta programa struktūrizuojama. Sukuriamos duomenų nuskaitymo iš failo ir rašymo į failą funkcijos. Skaičiavimams parašoma void tipo funkcija su grąžinimu per parametrus naudojant & ženklą ir atskira funkcija; grąžinanti reikšmę su return komanda. 2019-03-07 15min. 6sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Pirminių skaičių atrinkimas iš dviejų vienmačių masyvų Praktinė vaizdinė pamoka; kurioje aiškinama kaip iš dviejų pradinių duomenų masyvų atrinkti pirminius skaičius į naują masyvą. Pradiniai duomenys ir rezultatai pateikiami rezultatų faile. Programa kuriama laikantis visų struktūrinio programavimo principų. 2019-03-07 11min. 36sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
C++ eilučių duomenų tipas string 1 dalis Vaizdinėje pamokoje supažindinama su C++ eilučių duomenų tipu string. Pradžioje trumpai aptariamos C kalbos eilutės (char masyvai) ir palyginama su C++ string. Toliau nagrinėjamos C++ eilučių priskyrimo (=); palyginimo (==; !=; < ir kt.) funkcijos bei demonstruojamas jų veikimas programoje. 2019-03-07 11min. 48sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
C++ eilučių duomenų tipas string 2 dalis Antroje dalyje aiškinamos eilučių ilgio (angl. length) ir maksimalaus ilgio (angl. max_size) nustatymo; konvertavimo iš C++ į C eilutę funkcijos bei jų veikimas programoje. Nagrinėjama; kaip sujungti eilutes (operatorius +); išrinkti simbolį (operatorius []); atpažinti eilutės poaibį (funkcija substr). Pamokos pabaigoje aptariami C++ eilučių string realizavimo kompiuterio atmintyje principai. 2019-03-07 15min. 50sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Darbo su lietuviško alfabeto simboliais pagrindai Dirbant su lietuviško alfabeto simboliais ir C++ eilutėmis reikia papildomo atidumo ir analizės norint gauti reikiamus rezultatus. Vaizdinėje pamokoje kuriama lietuviškų mažųjų raidžių simbolių ir jų kodų formavimo programa. Aiškinama; kaip duotojo simbolių sekoje atlikti lietuviško alfabeto simbolių paiešką. 2019-03-07 11min. 36sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
String eilučių panaudojimas atliekant duomenų tipų konvertavimo veiksmus Vaizdinėje pamokoje aiškinama; kaip konvertuoti sveiko tipo (angl. int) kintamuosius į C++ eilutės ir atvirkščiai (iš string į int). Panaudojama sstream biblioteka. 2019-03-07 4min. 34sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
String eilučių jungimas Ši pamoka - praktinis pavyzdys; kaip iš duotos simbolių sekos suformuoti naują; panaudojus C++ eilučių jungimo operatorių +. 2019-03-07 4min. 53sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
<< Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>