C++ vaizdinės pamokos

Dėl pilnų C++ vaizdinių pamokų ir programų tekstų prašau rašykite į atsiliepimai@programavimopamokos.net !

Čia galite pradėti programuoti C++ kalba nuo kurso pradžios. << Atgal 1 2 3 4 5 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
Darbas su tekstiniais failais 1 ir 2 dalys Pradžioje aiškinamas tekstinių failų naudojimo poreikis programose. Pateikiami failų privalumai lyginant su masiniu duomenų įvedimu klaviatūra. Toliau analizuojami fstream bibliotekos srautai ofstream (rašymui į failą) ir ifstream (skaitymui iš failo). Pirmos dalies pabaigoje demonstruojama kaip rašyti duomenis į failą, jį papildyti, išvalyti. Antroje dalyje parodoma, kaip duomenų ir rezultatų failų vardus nurodyti konstantomis. Aiškinama, kaip Code Blocks aplinkoje į projektą įtraukti duomenų failą. Pamokos pabaigoje pateikiamos nuskaitymo iš failo komandos, o rezultatai surašomi atskirame faile. 2014-04-07 22min. 51sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Duomenų nuskaitymo iš tekstinio failo pavyzdžiai Vaizdinėje pamokoje nagrinėjamos dvi duomenų nuskaitymo iš failo strategijos: kai pirmoje faile eilutėje nurodomas elementų skaičius ir naudojant eof() funkciją. Suskaičiuojama nuskaitytų sveikųjų skaičių suma abiems atvejams ir patikrinama, ar gauti rezultatai sutampa. 2014-04-07 8min. 33sek. Apžvalga
Atsisiųsti
C++ failų manipuliatoriai Šioje pamokoje nagrinėjami iomanip bibliotekos failų manipuliatoriai setw, setprecision, left, right, endl, kurie yra labai naudingi norint tinkamai suformatuoti duomenis failuose. Kiekvieno iš manipuliatorių veikimo principas ir rezultatai demonstruojami programoje. 2014-04-07 11min. 45sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Darbo su tekstiniais failais praktinis pavyzdys Vaizdinėje pamokoje pateikiamas pavyzdys kaip apskaičiuoti asmens uždirbtus pinigus per n mėnesių. Programoje taip pat randama, kurį mėnesį ir kokio dydžio alga buvo didžiausia. Skaičiavimai atliekami main funkcijoje. Aiškinama kaip paruošti duomenų failą. Rezultatai surašomi tekstiniame faile panaudojant manipuliatorius. 2014-05-13 9min. 18sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Vienmačio masyvo duomenų struktūra 1 ir 2 dalys Pamokos pradžioje aiškinama fundamentali programavimo kalbų masyvo duomenų struktūra ir aprašas. Aptariamos masyvo reikšmės, indekso, elemento ir indeksuoto kintamojo sąvokos. Toliau pateikiama vienmačio statinio masyvo atvaizdavimo kompiuterio atmintyje iliustracija. Analizuojami C++ masyvų numeracijos principai, dydis. Pirmos dalies pabaigoje demonstruojama, kaip priskirti masyvo elementams reikšmes pagal indeksą. Antroje dalyje aiškinami netinkami masyvų numeravimo atvejai, reikšmių peržiūra. Aptariama situacija, kai norima atspausdinti masyvo elementus, nesuteikus pradinių (inicializavimo) reikšmių. Pamokos pabaigoje pateikiami papildomi masyvų aprašymo variantai C++ kalboj ir atliekami keli skaičiavimų veiksmai. 2014-04-07 24min. 55sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Vienmačio masyvo praktinis taikymo pavyzdys 1 ir 2 dalys Analizuojama, kaip nuskaityti duomenis iš failo į masyvą, rasti teigiamų elementų sumą, neigiamų sandaugą ir nulinių elementų kiekį. Rezultatai surašomi atskirame faile. Antroje dalyje pirmoje pamokoje parašyta programa struktūrizuojama. Sukuriamos duomenų nuskaitymo iš failo ir rašymo į failą funkcijos. Skaičiavimams parašoma void tipo funkcija su grąžinimu per parametrus naudojant & ženklą ir atskira funkcija, grąžinanti reikšmę su return komanda. 2014-04-07 28min. 24sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Pirminių skaičių atrinkimas iš dviejų vienmačių masyvų Praktinė vaizdinė pamoka, kurioje aiškinama kaip iš dviejų pradinių duomenų masyvų atrinkti pirminius skaičius į naują masyvą. Pradiniai duomenys ir rezultatai pateikiami rezultatų faile. Programa kuriama laikantis visų struktūrinio programavimo principų. 2014-04-07 11min. 36sek. Apžvalga
Atsisiųsti
C++ eilučių duomenų tipas string 1 ir 2 dalys Vaizdinėje pamokoje supažindinama su C++ eilučių duomenų tipu string. Pradžioje trumpai aptariamos C kalbos eilutės (char masyvai) ir palyginama su C++ string. Toliau nagrinėjamos C++ eilučių priskyrimo (=), palyginimo (==, !=, < ir kt.) funkcijos bei demonstruojamas jų veikimas programoje. Antroje dalyje aiškinamos eilučių ilgio (angl. length) ir maksimalaus ilgio (angl. max_size) nustatymo, konvertavimo iš C++ į C eilutę funkcijos bei jų veikimas programoje. Nagrinėjama, kaip sujungti eilutes (operatorius +), išrinkti simbolį (operatorius []), atpažinti eilutės poaibį (funkcija substr). Pamokos pabaigoje aptariami C++ eilučių string realizavimo kompiuterio atmintyje principai. 2014-04-07 27min. 37sek. Apžvalga
Atsisiųsti
<< Atgal 1 2 3 4 5 Kitas >>