C++ vaizdinės pamokos

Žiūrėkite pilnas C++ vaizdines pamokas!

Čia galite pradėti programuoti C++ kalba nuo kurso pradžios. << Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
Vartotojo veiksmų kontrolė panaudojant ciklą while Sprendžiamas skaičiaus kvadratinės šaknies radimo uždavinys. Vartotojas informuojamas; kai įvedama netinkama reikšmė; o programa baigia darbą išnaudojus tris bandymus. Pateikus tinkamą reikšmę formuojama įvesto skaičiaus kvadratinė šaknis. 2019-03-07 6min. 59sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Darbas su tekstiniais failais 1 dalis Pradžioje aiškinamas tekstinių failų naudojimo poreikis programose. Pateikiami failų privalumai lyginant su masiniu duomenų įvedimu klaviatūra. Toliau analizuojami fstream bibliotekos srautai ofstream (rašymui į failą) ir ifstream (skaitymui iš failo). Pirmos dalies pabaigoje demonstruojama kaip rašyti duomenis į failą; jį papildyti; išvalyti. 2019-03-07 12min. 39sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Darbas su tekstiniais failais 2 dalis Antroje dalyje parodoma; kaip duomenų ir rezultatų failų vardus nurodyti konstantomis. Aiškinama; kaip Code Blocks aplinkoje į projektą įtraukti duomenų failą. Pamokos pabaigoje pateikiamos nuskaitymo iš failo komandos; o rezultatai surašomi atskirame faile. 2019-03-07 10min. 12sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Duomenų nuskaitymo iš tekstinio failo pavyzdžiai Vaizdinėje pamokoje nagrinėjamos dvi duomenų nuskaitymo iš failo strategijos: kai pirmoje faile eilutėje nurodomas elementų skaičius ir naudojant eof() funkciją. Suskaičiuojama nuskaitytų sveikųjų skaičių suma abiems atvejams ir patikrinama; ar gauti rezultatai sutampa. 2019-03-07 8min. 33sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
C++ failų manipuliatoriai Šioje pamokoje nagrinėjami iomanip bibliotekos failų manipuliatoriai setw; setprecision; left; right; endl; kurie yra labai naudingi norint tinkamai suformatuoti duomenis failuose. Kiekvieno iš manipuliatorių veikimo principas ir rezultatai demonstruojami programoje. 2019-03-07 11min. 45sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Darbo su tekstiniais failais praktinis pavyzdys Vaizdinėje pamokoje pateikiamas pavyzdys kaip apskaičiuoti asmens uždirbtus pinigus per n mėnesių. Programoje taip pat randama; kurį mėnesį ir kokio dydžio alga buvo didžiausia. Skaičiavimai atliekami main funkcijoje. Aiškinama kaip paruošti duomenų failą. Rezultatai surašomi tekstiniame faile panaudojant manipuliatorius. 2019-03-07 9min. 18sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Vienmačio masyvo duomenų struktūra 1 dalis Pamokos pradžioje aiškinama fundamentali programavimo kalbų masyvo duomenų struktūra ir aprašas. Aptariamos masyvo reikšmės; indekso; elemento ir indeksuoto kintamojo sąvokos. Toliau pateikiama vienmačio statinio masyvo atvaizdavimo kompiuterio atmintyje iliustracija. Analizuojami C++ masyvų numeracijos principai; dydis. Pirmos dalies pabaigoje demonstruojama; kaip priskirti masyvo elementams reikšmes pagal indeksą. 2019-03-07 10min. 34sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Vienmačio masyvo duomenų struktūra 2 dalis Antroje dalyje aiškinami netinkami masyvų numeravimo atvejai; reikšmių peržiūra. Aptariama situacija; kai norima atspausdinti masyvo elementus; nesuteikus pradinių (inicializavimo) reikšmių. Pamokos pabaigoje pateikiami papildomi masyvų aprašymo variantai C++ kalboj ir atliekami keli skaičiavimų veiksmai. 2019-03-07 14min. 21sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
<< Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>