C++ vaizdinės pamokos

Žiūrėkite pilnas C++ vaizdines pamokas!

Čia galite pradėti programuoti C++ kalba nuo kurso pradžios. << Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
C++ programos struktūra. Skaičiai Vaizdinėje pamokoje sukuriamas konsolės (angl. Console) projektas ir aiškinama bazinės C++ programos struktūra: #include direktyvos; vardų biblioteka std; main funkcija; išvedimo komanda cout; vienos ir kelių eilučių komentarai. Taip pat analizuojami sveikieji skaičiai programose ir jų ribų nustatymas su climits biblioteka. 2019-03-07 11min. 33sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Tiesinis algoritmas ir jo taikymas Vaizdinėje pamokoje aptariama tiesinio algoritmo sąvoka; pagrindiniai duomenų tipai (int; double; bool); kintamieji; priskyrimo sakinys; duomenų įvedimas ir išvedimas. Pamokos pabaigoje parašoma nupjautinio kūgio tūrio apskaičiavimo programa. 2019-03-07 12min. 38sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
C++ funkcijų teorija ir pagrindiniai naudojimo principai Nagrinėjama C++ funkcija. Ji palyginama su skrudintuvu (angl. toaster). Analizuojama funkcijų naudojimo programose prasmė; prototipas ir aprašymo variantai; grąžinimo tipai. Sukuriama reikšmės negrąžinanti (angl. void) ir sveiko skaičiaus tipo vieną reikšmę grąžinanti funkcijos; kurių veikimas pademonstruojamas pagrindinėje programoje. 2019-03-07 12min. 29sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Pirmieji elementarių funkcijų taikymo programose pavyzdžiai Pamokoje aiškinama kaip nubrėžti trikampį iš teksto simbolių ir apskaičiuoti dviejų sveikųjų skaičių kubų sumą;atsižvelgiant į teorinėje pamokoje pateiktus funkcijų naudojimo principus. 2019-03-07 10min. 29sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Programos struktūrizavimo pavyzdys Vaizdinėje pamokoje pademonstruojamas iš teksto simbolių ekrane nubraižytas moliūgas ir aiškinama kaip; pritaikant savas funkcijas; struktūrizuoti programą. 2019-03-07 6min. 43sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Kambarių tūrių skaičiavimo pavyzdys panaudojant funkciją Analizuojama; kaip apskaičiuoti dviejų skirtingų matmenų kambarių tūrius; aprašant tik vieną funkciją. Tam sukuriama kambario tūrio reikšmę grąžinanti funkcija; perduodant kambario matmenis per parametrus. Main dalyje sukurta funkcija panaudojama du kartus. 2019-03-07 9min. 40sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
C++ sąlygos sakinio if struktūra ir atvaizdavimas Aiškinama šakotojo algoritmo sąvoka ir sąlygos sakinys if. Pateikiama pilnoji ir sutrumpinta if sakinio aprašymo forma; sakinių grupių naudojimas. Nagrinėjama; kaip sąlygos sakinys atvaizduojamas struktūrograma ir blokine schema. Pamokos pabaigoje demonstruojama; kaip palyginti du sveikuosius skaičius. 2019-03-07 13min. 50sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Sudėtingesni sąlygos sakinio if atvejai 1 dalis Pirmoje dalyje sprendžiamas taško nustatymo koordinačių sistemoje uždavinys. Aptariamos galimos taško išdėstymo koordinačių sistemoje situacijos ir pagal tai parašomi atitinkami if sakiniai. 2019-03-07 11min. 10sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
<< Atgal 1 2 3 4 5 6 Kitas >>