C++ vaizdinės pamokos

Dėl pilnų C++ vaizdinių pamokų ir programų tekstų prašau rašykite į atsiliepimai@programavimopamokos.net !

Čia galite pradėti programuoti C++ kalba nuo kurso pradžios. << Atgal 1 2 3 4 5 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
C++ programos struktūra. Skaičiai Vaizdinėje pamokoje sukuriamas konsolės (angl. Console) projektas ir aiškinama bazinės C++ programos struktūra: #include direktyvos, vardų biblioteka std, main funkcija, išvedimo komanda cout, vienos ir kelių eilučių komentarai. Taip pat analizuojami sveikieji skaičiai programose ir jų ribų nustatymas su climits biblioteka. 2014-04-07 11min. 33sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Tiesinis algoritmas ir jo taikymas Vaizdinėje pamokoje aptariama tiesinio algoritmo sąvoka, pagrindiniai duomenų tipai (int, double, bool), kintamieji, priskyrimo sakinys, duomenų įvedimas ir išvedimas. Pamokos pabaigoje parašoma nupjautinio kūgio tūrio apskaičiavimo programa. 2014-04-07 12min. 38sek. Apžvalga
Atsisiųsti
C++ funkcijų teorija ir pagrindiniai naudojimo principai Nagrinėjama C++ funkcija. Ji palyginama su skrudintuvu (angl. toaster). Analizuojama funkcijų naudojimo programose prasmė, prototipas ir aprašymo variantai, grąžinimo tipai. Sukuriama reikšmės negrąžinanti (angl. void) ir sveiko skaičiaus tipo vieną reikšmę grąžinanti funkcijos, kurių veikimas pademonstruojamas pagrindinėje programoje. 2014-04-07 12min. 29sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Pirmieji elementarių funkcijų taikymo programose pavyzdžiai Pamokoje aiškinama kaip nubrėžti trikampį iš teksto simbolių ir apskaičiuoti dviejų sveikųjų skaičių kubų sumą,atsižvelgiant į teorinėje pamokoje pateiktus funkcijų naudojimo principus. 2014-04-07 10min. 29sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Programos struktūrizavimo pavyzdys Vaizdinėje pamokoje pademonstruojamas iš teksto simbolių ekrane nubraižytas moliūgas ir aiškinama kaip, pritaikant savas funkcijas, struktūrizuoti programą. 2014-04-07 6min. 43sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Kambarių tūrių skaičiavimo pavyzdys panaudojant funkciją Analizuojama, kaip apskaičiuoti dviejų skirtingų matmenų kambarių tūrius, aprašant tik vieną funkciją. Tam sukuriama kambario tūrio reikšmę grąžinanti funkcija, perduodant kambario matmenis per parametrus. Main dalyje sukurta funkcija panaudojama du kartus. 2014-04-07 9min. 40sek. Apžvalga
Atsisiųsti
C++ sąlygos sakinio if struktūra ir atvaizdavimas Aiškinama šakotojo algoritmo sąvoka ir sąlygos sakinys if. Pateikiama pilnoji ir sutrumpinta if sakinio aprašymo forma, sakinių grupių naudojimas. Nagrinėjama, kaip sąlygos sakinys atvaizduojamas struktūrograma ir blokine schema. Pamokos pabaigoje demonstruojama, kaip palyginti du sveikuosius skaičius. 2014-04-07 13min. 50sek. Apžvalga
Atsisiųsti
Sudėtingesni sąlygos sakinio if atvejai 1 ir 2 dalys Pirmoje dalyje sprendžiamas taško nustatymo koordinačių sistemoje uždavinys. Aptariamos galimos taško išdėstymo koordinačių sistemoje situacijos ir pagal tai parašomi atitinkami if sakiniai. Antroje pamokoje demonstruojama, kaip nustatyti lygčių sistemos sprendinį. Pamokos pabaigoje patikrinamos visos galimos šakos tam, kad užtikrintume teisingą programos veikimą. 2014-04-07 18min. 25sek. Apžvalga
Atsisiųsti
<< Atgal 1 2 3 4 5 Kitas >>