C++ vaizdinės pamokos

Žiūrėkite pilnas C++ vaizdines pamokas!

Čia galite pradėti programuoti C++ kalba nuo kurso pradžios. 1 2 3 4 5 6 Kitas >>

Tema Aprašymas Įkėlimo Data Trukmė Nuorodos Programos tekstas
Pažintis su Dev-CPP Pirmoji pamoka iš serijos „Programavimas C++“. Pradedant kursą, supažindinama su C++ kūrimo aplinka (angl. Integrated Developement Environment) Dev-CPP. Pamokos pradžioje atsiunčiamas Dev-CPP įdiegimo failas iš nacionalinio egzaminų centro puslapio. Instaliacijos metu nustatoma, kad Dev-CPP aplinka gebėtų atkurti informaciją iš C++ antraščių (angl. Headers) failų. Sėkmingai įdiegus Dev-CPP, paleidžiamas pagrindinis kūrimo aplinkos langas. Kuriamas naujas tuščias C++ projektas su main.cpp failu. Parenkama, kad Dev-CPP rodytų failų eilučių numerius kairėje ir parodoma, kaip įtraukti programos kodo užbaigimo (angl. Code Completion) galimybę. CTRL ir SPACE klaviatūros klavišų kombinacija įjungia Code Completion savybę bei užtikrina, kad programuotojas sparčiau ir lengviau atrinktų reikiamus programos kintamuosius, funkcijas. Pamokos pabaigoje parašoma ir sukompiliuojama elementari C++ programa, kurioje, panaudojus reikiamas #include direktyvas ir išvedimo operatorių cout, atspausdinamas tekstas į ekraną. Pastebima, kad, norint tinkamai interpretuoti lietuviškus simbolius ekrane, reikalinga papildoma biblioteka. 2011-07-29 20min. 12sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Pažintis su Code::Blocks (žr. atnaujintus) Šioje pamokoje toliau tęsiama C++ kūrimo aplinkų apžvalga. Nagrinėjamas nemokamas ir didesnes nei Dev-CPP galimybes turintis įrankis Code::Blocks. Kol programa instaliuojama, parodomos Dev-CPP ir Code::Blocks aplinkų oficialios interneto svetainės. Supažindinama su C++ kompiliatoriais bei akcentuojamas atviro kodo gcc (g++). Toliau parodoma projekto sukūrimo eiga: GNU GCC kompiliatoriaus parinkimas, „Debug“ bei „Release“ konfigūracijos nustatymas, main.cpp failo sukūrimas. Analizuojami redaktoriaus nustatymai: koduotės, šriftas. Parašoma pirmoji Code::Blocks programa, atspausdinanti tekstą su lietuviškais simboliais į ekraną. Pabaigoje išaiškinama, kaip C++ kalboj rašyti vienos ir kelių eilučių komentarus. 2011-07-29 16min. 59sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Eclipse C/C++ konfigūracija 1 dalis. Cygwin diegimas Tęsiama pažintis su C/C++ kūrimo įrankiais Windows operacinėje sistemoje. Aptariamas "visoms gyvenimo situacijoms" tinkantis atviro kodo įrankis Eclipse. Dirbant su Eclipse atsiranda galimybės susikurti reikiamą aplinką Java, C/C++, PHP, Python ir kitoms progrmavimo kalboms. Pirmoje dviejų dalių serijos pamokoje parodoma nuoroda, kurioje randamas Eclipse CDT (angl. C/C++ Developement Tools) instaliavimo gidas Windows terpei. Konfigūracija pradedama nuo Cygwin apžvalgos, diegimo, reikiamų paketų parinkimo ir aplinkos kintamųjų nustatymo. 2012-02-22 23min. 19sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Eclipse C/C++ konfigūracija 2 dalis. Pirmojo Eclipse CDT projekto sukūrimas Antroje dalyje supažindinama su oficialiu Eclipse įrankio puslapiu. Nagrinėjama, kokius paketus galima atsisiųsti. Pasirenkamas Eclipse Classic 3.7.1 Indigo paketas su integruota Java programavimo aplinka. Eclipse Indigo yra konfigūruojamas įvairiais būdais, todėl taip pat tiks ir C/C++ programavimui. Atsisiuntus įrankį, vaizdinėje pamokoje aptariamos Eclipse "workspace" ir "perspective" sąvokos. Aiškinama, kaip, pasirinkus reikiamus URL adresus ir filtravimą, atsisiųsti papildomą programinę įrangą. Eclipse CDT įdiegimas užima laiko, tačiau po sėkmingos instaliacijos parašomas pirmas Eclipse C++ projektas Windows operacinėje sistemoje: parenkamas CygWin GCC kompiliatorius, sukuriamas cpp "Build target" ir paleidžiamas main funkciją turintis failas su run komanda. 2012-02-22 34min. 46sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Code blocks įdiegimas ir apžvalga (atnaujinta) Vaizdinėje pamokoje analizuojama kaip atsisiųsti ir įdiegti C++ programų kūrimo įrankį Code::Blocks. Parodoma oficiali Code::Blocks svetainė; įrankio pritaikymo įvairioms platformoms galimybės. Konfigūruojant įrankį nurodomas įdiegimo tipas; komponentai. Sėkmingai instaliavus Code::Blocks; nustatomas GNU GCC kompiliatorius. Pamokos pabaigoje nagrinėjama Code::Blocks pagrindinio lango struktūra; redaktoriaus ir aplinkos nustatymų keitimas. 2019-03-07 9min. 45sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Pirmojo Code Blocks projekto kūrimas ir konfigūravimas Nagrinėjama; kaip sukurti pirmąjį projektą Code::Blocks aplinkoje. Pirmajai demonstracijai sukuriamas tuščias projektas (angl. Empty Project). Projekto konfigūracija susideda iš 2 dalių: pirma; kuriamas projektas; nurodant pavadinimą ir saugojimo vietą; antra; į projektą įtraukiamas cpp failas. Pamokos pabaigoje parašoma programa; išvedanti pranešimą į ekraną su lietuviškais simboliais. 2019-03-07 5min. 43sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Atskirų mažesnės apimties programų kūrimas ir vykdymas Code Blocks aplinkoje Šioje pamokoje parodoma; kaip Code::Blocks aplinkoje galima kompiliuoti ir vykdyti kelias mažesnės apimties programas kiekvieną kartą nekuriant atskiro projekto. 2019-03-07 4min. 28sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
Kodas
Kalbų sintaksės tikrinimas Code Blocks aplinkoje Vaizdinėje pamokoje parodoma; kaip išjungti Code::Blocks rašybos tikrinimą. Ši funkcija naudinga; nes Code::Blocks aplinkoje pagal nutylėjimą yra tik anglų kalbos rašybos tikrinimas; o lietuviški pranešimai yra vingiuojami kaip gramatiškai nekorektiški. 2019-03-07 1min. 57sek. Peržiūrėti
Atsisiųsti
1 2 3 4 5 6 Kitas >>